Platba

VLOŽNÉ

Účastník

Částka (v Kč)

1 osoba

600,- (25 €)

Účastník konference RPP

Zdarma v ceně konference

V ceně vložného:
2 x občerstvení, publikace „Plán krizové připravenosti 2016“.

Platbu proveďte nejpozději do 20. 10. 2016 převodem na účet.
Vložné lze po předchozí dohodě provést také po příjezdu v místě konference v hotovosti.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Platba v Kč
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Mírové náměstí 2, 400 58 Ústí nad Labem
Číslo bankovního účtu: 100200392 / 0800
IBAN: CZ84 0800 0000 0001 0020 0392
Kód banky ve formátu (BIC) (SWIFT): GIBACZPX
Účet je veden v CZK.
Konst. symbol: 0308
Název účtu: Univ. J. E. Purkyně
Adresa majitele účtu: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústi nad Labem
IČ 44555601, DIČ CZ44555601

Platba v EUR
Payment information
Beneficiary´s bank: CSOB, a. s.
Address: Mirove namesti 1/1, Usti nad Labem, 400 40 , Czech Republic
Account name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem
Beneficiary: Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem
Address: Pasteurova 3544/1, Usti nad Labem, 400 96, Czech Republic
Beneficiary´s Bank Account No.: 273991567
Bank code: 0300
SWIFT code (BIC code): CEKOCZPP
Currency: EUR
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 7399 1567
Konst. symbol: 0308
IČO: 44555601
DIČ: CZ44555601

Při platbě uvádějte jako variabilní symbol vaše registrační číslo, které vám bylo přiděleno při vaší registraci a do poznámky uveďte své jméno.

 

Místo konání

FD ČVUT
Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“
Nároží 6
405 01 Děčín I

50°46'43.398-N, 14°12'47.241-E
http://zamecka-sypka.cz/

Pozvánka ke stažení