Účastníci semináře

Jméno Instituce Var. symbol
Barbora Schüllerová Ing. Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně 8501415003
Miroslav Sláma fkkf FVTM, UJEP 8501415004
Libor Měsíček Ing. Ph.D. UJEP 8501415006
Zden2k Mlejnek BC AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 8501415011
Renáta Alexejevová Mgr. AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 8501415012
Tomáš Kertis Ing. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 8501415014
Václav Beran doc. FSv ČVUT 8501415502
Vlastislav Gebhart Ing. OSVČ 8501415015
Veronika Šíšová Ing. Vysoká škola ekonomická, Fakulta managementu 8501415016
Karel Sellner Doc., Ing., CSc. UJEP, FVTM 8501415019
Borovička David Mgr. ČVUT FD 8501415032
Procházka Jan RNDr., PhD. ČVUT FD 8501415024
Ján Havko Ing. Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline 8501415036
Iveta Sedláková Ing. PhD. Vysoká škola ISM Slovakia v Prešove 8501415038
Karel Žežulka Město Podbořany 8501415503
Marcel Kucr Ing. Ústecký kraj 8501415504

 

Místo konání

FD ČVUT
Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“
Nároží 6
405 01 Děčín I

50°46'43.398-N, 14°12'47.241-E
http://zamecka-sypka.cz/

Pozvánka ke stažení