V rámci odborného fóra Rizika v podnicích a v území Fakulta dopravní při ČVUT spolu s Fakultou výrobních technologií a managementu a Fakultou sociálně ekonomickou při UJEP pořádají:

Plán krizové připravenosti 2016

Odborný seminář


TERMÍN KONÁNÍ

11. 11. 2016

POSLÁNÍ

Chápání rizik v souvislostech s podnikovými aktivitami a v souvislostech s územní tématikou má stále rezervy jak v praxi, tak v teorii. Nabízíme fórum pro odborníky z praxe a akademické pracovníky, které má přispět ke vzájemné výměně názorů a sdílení zkušeností na dvou platformách – v podnikových procesech a ve veřejné správě.

CÍL

Dokázat se připravit na krizovou situaci, zpracovat nouzový plán, zvládnout organizaci odezvy na krizovou situaci.

TÉMATA SEMINÁŘE

  • Krizová připravenost obcí
  • Krizová připravenost firem
  • Problematika dostatečnosti údržby
  • Zvládnutí podnikové havárie
  • Zvládnutí přírodních pohrom (povodně, vichřice, padání skal)
  • Připravenost na špatnou finanční situaci

ZAMĚŘENÍ

  • Podnikové procesy
  • Doprava
  • Veřejná správa
 

Místo konání

FD ČVUT
Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“
Nároží 6
405 01 Děčín I

50°46'43.398-N, 14°12'47.241-E
http://zamecka-sypka.cz/

Pozvánka ke stažení